Tez Medikal OSGB ve Şubeleri

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) : İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseselerdir. 2015 yılı itibarı ile aktif olarak Türkiye'deki tüm illerde hizmet veren kurumumuz, 2010 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından TEZ MEDİKAL SAĞLIK TURİZİM A.Ş. olarak aldığı OSGB yetki belgesi en çok şubeli ve en büyük OSGB olarak hedefleri doğrultusunda yoluna devam eden uzman bir kuruluştur.